SKYDEBANEFORENINGEN
HONUM

 

Driftsstatus

Aktiviter på
Honumbanen

Vagtplaner

Bestyrelsen

Vedtægter

Regler for banen

Historie

Links

Fotogalleri
Honumbanen

Opdateret

20/4 2017

 

 


 

SKYDEBANER
NR. SNEDEVEJ 118
8763 RASK MØLLE

25 m pistolbane med Rika anlæg.

50 & 200 m. bane med Kongsberg markeringsanlæg.
 

KONTOR
SATURNVEJ 22 8723 LØSNING
TELEFON 75 65 01 20
MAIL: kaj.a.hansen@gmail.com

 

Sommersæsonen er startet vi

ses på banen.

 Mvh.

BESTYRELSEN.